Sören Karlsson


Nerikes Brandkår station Frövi

Sören Karlsson

Född 1957

Brandman 1986-2016