Bemanningen


Nerikes Brandkår station FröviStationen är obemanad.

Ni kan oss via e-post eller telefon/fax.

Vi har  beredskap dygnet runt och året runt. Vi är fyra grupper med fem man i varje grupp


Vid akuta ärenden tag alltid 112


073/377 11 81

0581-317 64

E-post


Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Poolgruppen

Fd. Trotjänare

Webbmaster

Storhelger 2019-


Övningar 2020


Jourschema 2019-25