September 2020


Nerikes Brandkår station Frövi

Larm i september 2020

Larm 89

Larmtyp Stort Larm

Larmtext: Brand i fordon. Skördetröska

Nerikes Kil

Veckodag: Tisdag

Datum 2020-09-01

Larmtid: 14:23

Tillbaka: 15:35

Befäl: Peter Söderholm


Larm 90

Larmtyp Stort Larm

Larmtext: Automatlarm Tallen

Veckodag: Lördag

Datum 2020-09-05

Larmtid: 16:15

Tillbaka: 16:45

Befäl: Peter Söderholm


Larm 91

Larmtyp Stort Larm

Larmtext: Automatlarm Tallen

Veckodag: Måndag

Datum 2020-09-07

Larmtid: 11:33

Tillbaka: 11:50

Befäl: Nicklas Leo


Larm 92

Larmtyp Stort Larm

Larmtext: Automatlarm Billerudkorsnäs

Veckodag: Lördag

Datum 2020-09-12

Larmtid: 12:52

Tillbaka: 13:04

Befäl: Nicklas Leo


Larm 93

Larmtyp Stort Larm

Larmtext: Automatlarm Billerudkorsnäs RH

Veckodag: Lördag

Datum 2020-09-12

Larmtid: 21:33

Tillbaka: 22:15

Befäl: Nicklas Leo


Larm 94

Larmtyp Stort Larm

Larmtext: Brand i byggnad Vedevåg

Falsklarm.

Veckodag: Torsdag

Datum 2020-09-17

Larmtid: 03:42

Tillbaka: 03:50

Befäl: Peter Söderholm


Larm 95

Larmtyp Stort Larm

Larmtext: Automatlarm Hinseberg

Veckodag: Tisdag

Datum 2020-09-22

Larmtid: 11:22

Tillbaka: 11:55

Befäl: Kenneth Johansson


Larm 96

Larmtyp Stort Larm

Larmtext: Trafikolycka Lv249

Flicka påkörd.

Veckodag: Tisdag

Datum 2020-09-22

Larmtid: 15:35

Tillbaka: 16:45

Befäl: Kenneth Johansson


Larm 97

Larmtyp Stort Larm

Larmtext: Automatlarm Tallen

Veckodag: Lördag

Datum 2020-09-26

Larmtid: 17:57

Tillbaka: 18:12

Befäl: Patrik Borgström


Larm 98

Larmtyp Stort Larm

Larmtext: Automatlarm Billerudkorsnäs

Veckodag: Söndag

Datum 2020-09-27

Larmtid: 04:22

Tillbaka: 04:43

Befäl: Patrik Borgström


Larm 99

Larmtyp Stort Larm

Larmtext: Utsläpp av farligt 

ämne hydraulolja. Klysnavägen

Veckodag: Söndag

Datum 2020-09-27

Larmtid: 18:18

Tillbaka: 18:57

Befäl: Patrik Borgström


Larm 100

Larmtyp Stort Larm

Larmtext: Djurräddning Ervalla

Motbud

Veckodag: Måndag

Datum 2020-09-28

Larmtid: 11:43

Tillbaka: 11:51

Befäl: Patrik Borgström


Larm 101

Larmtyp Stort Larm

Larmtext: Automatlarm Billerudkorsnäs

Veckodag: Tisdag

Datum 2020-09-29

Larmtid: 11:19

Tillbaka: 11:55

Befäl: Kenneth Johansson