December 2019


Nerikes Brandkår station Frövi

Larm i december 2019


Larm 108

Larmtyp  Stort larm

Larmtext: Brand i byggnad Tingstorp

Veckodag: Måndag

Datum 2019-12-02

Larmtid: 18:48

Tillbaka: 22:05

Befäl: Rickard Bernström


Larm 109

Larmtyp  Stort larm

Larmtext: Automatlarm Billerudkorsnäs Rockhammar

Veckodag: Måndag

Datum 2019-12-09

Larmtid: 14:57

Tillbaka: 15:46

Befäl: Patrik Borgström


Larm 110

Larmtyp  Stort larm

Larmtext: Automatlarm Billerudkorsnäs

Veckodag: Onsdag

Datum 2019-12-11

Larmtid: 13:25

Tillbaka: 13:56

Befäl: Patrik Borgström


Larm 111

Larmtyp  Stort larm

Larmtext: Automatlarm Tallen

Veckodag: Onsdag

Datum 2019-12-11

Larmtid: 15:52

Tillbaka: 16:18

Befäl: Peter Söderholm


Larm 112

Larmtyp  Stort larm

Larmtext: Soteld Adala

Veckodag: Torsdag

Datum 2019-12-26

Larmtid: 16:30

Tillbaka: 19:15

Befäl: Patrik Borgström


Larm 113

Larmtyp  Stort larm

Larmtext: Automatlarm Tallen

Vi var upptagna. Fellingsbro tog det.

Veckodag: Torsdag

Datum 2019-12-26

Larmtid: 18:12

Tillbaka: 19:15

Befäl: Patrik Borgström