April 2019


Nerikes Brandkår station Frövi

Larm i april 2019


Larm 20 

Larmtyp  Stort larm

Larmtext:  Brand ute

Gräs och skogsbrand Sällinge

Veckodag: Tisdag

Datum 2019-04-02

Larmtid: 14:34

Tillbaka: 16:40

Befäl: Patrik Borgström


Larm 21 

Larmtyp  Stort larm

Larmtext: Automatlarm Billerudkorsnäs

Veckodag: Onsdag

Datum 2019-04-03

Larmtid: 00:13

Tillbaka: 00:45

Befäl: Patrik Borgström


Larm 22 

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Passning Lindesberg

Veckodag: Lördag

Datum 2019-04-06

Larmtid:16:15

Tillbaka: 20:00

Befäl: Peter Söderholm


Larm 23

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Automatlarm Billerudkorsnäs Rockhammar

Veckodag: Onsdag

Datum 2019-04-10

Larmtid: 07:28

Tillbaka: 08:15

Befäl: Nicklas Leo


Larm 24

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Brand i fordon Norrtorpsgatan

Veckodag: Onsdag

Datum 2019-04-10

Larmtid: 21:50

Tillbaka: 23:30

Befäl: Nicklas Leo

Foton


Larm 25

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Automatlarm Bosshagen

Veckodag: Lördag

Datum 2019-04-13

Larmtid: 14:36

Tillbaka: 15:10

Befäl: Patrik Borgström


Larm 26

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Automatlarm Tallen

Veckodag: Söndag

Datum 2019-04-14

Larmtid: 18:59

Tillbaka: 19:20

Befäl: Patrik Borgström


Larm 27

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Automatlarm Tallen

Veckodag: Tisdag

Datum 2019-04-16

Larmtid: 15:59

Tillbaka: 16:30

Befäl: Peter Söderholm


Larm 28

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Gräsbrand Lilla Hjältmyra Frövifors

Veckodag: Torsdag

Datum 2019-04-18

Larmtid: 15:40

Tillbaka: 19:00

Befäl: Patrik Borgström


Larm 29

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Skogsbrand Sverkesta

Veckodag: Lördag

Datum 2019-04-20

Larmtid: 13:42

Tillbaka: 18:20

Befäl: Patrik Borgström


Larm 30

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Gräsbrand Medinge

Vi var upptagna, Fellingsbro och Nora fick ta larmet.

Veckodag: Lördag

Datum 2019-04-20

Larmtid: 15:30

Tillbaka: 21:42

Befäl: Patrik Borgström


Larm 31

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Trafikolycka Lia

Bil som har kört in i en stenmur

Veckodag: Söndag

Datum 2019-04-21

Larmtid: 06:59

Tillbaka: 07:52

Befäl: Patrik Borgström


Larm 32

Larmtyp Stort larm

Larmtext: IVPA

Veckodag: Måndag

Datum 2019-04-22

Larmtid: 02:45

Tillbaka: 03:40

Befäl: Kenneth Johansson