November 2016


Nerikes Brandkår station Frövi

Larm i  november 2016


Larm  99

 

 

Larmtyp Stort larm

Larmtext:   Automatlarm Billerudkorsnäs

Veckodag:   Fredag

Datum 2016-11-04

Larmtid:   19:25

Tillbaka: 19:45 

Befäl:  Peter Söderholm


Larm  100

 

 

Larmtyp Stort larm

Larmtext:   Brand i byggnad Källgatan

Fakta: Torrkokning

Veckodag:   Söndag

Datum 2016-11-06

Larmtid:   04:23

Tillbaka: 04:55 

Befäl:  Benny Gill


Larm  101

 

 

Larmtyp Befälslarm

Larmtext:   Hinseberg

Fakta: Tekniskt fel

Veckodag:   Onsdag

Datum 2016-11-09

Larmtid:   12:23

Tillbaka: 12:23

Befäl:  Kenneth Johansson


Larm  102

 

 

Larmtyp Stort larm

Larmtext:   Automatlarm Båtshagen

Veckodag:   Onsdag

Datum 2016-11-09

Larmtid:   22:02

Tillbaka: 22:30 

Befäl:  Kenneth Johansson


Larm  103

 

 

Larmtyp Stort larm

Larmtext:   Trafikolycka singel

Fakta: Vi behövde inte åka ut.

Veckodag:   Torsdag

Datum 2016-11-10

Larmtid:   19:07

Tillbaka: 19:10

Befäl:  Kenneth Johansson


Larm  104

 

 

Larmtyp Stort larm

Larmtext:   Brand i byggnad Österhammar Fellingsbro

Fakta: Brand i  ladugård

Veckodag:   Fredag

Datum 2016-11-11

Larmtid:   18:15

Tillbaka:  00:15

Befäl:  Nicklas Leo

Foto: Eva Ålander-Karlsson


Larm  105

 

 

Larmtyp Stort larm

Larmtext:   Automatlarm  Båtshagen

Veckodag:   Tisdag

Datum 2016-11-15

Larmtid:   10:00

Tillbaka: 10:30

Befäl:  Nicklas Leo


Larm  106

 

 

Larmtyp Stort larm

Larmtext:   Automatlarm  Båtshagen

Veckodag:   Tisdag

Datum 2016-11-15

Larmtid:   21:47

Tillbaka: 22:10

Befäl:  Nicklas Leo


Larm  107

 

 

Larmtyp Stort larm

Larmtext:   Brand ute Näsby kyrka

Fakta: Eldning av skräp. Ingen åtgärd

Veckodag:   Lördag

Datum 2016-11-19

Larmtid:   18:21

Tillbaka: 18:45

Befäl:  Nicklas Leo


Larm  108

 

 

Larmtyp Stort larm

Larmtext:   Automatlarm  Tallen

Veckodag:    Onsdag

Datum 2016-11-23

Larmtid:   11:18

Tillbaka: 11:35

Befäl:  Nicklas Leo


Larm  109

 

 

Larmtyp Stort larm

Larmtext:   Automatlarm  Billerudkorsnäs

Veckodag:    Onsdag

Datum 2016-11-23

Larmtid:   15:01

Tillbaka: 15:25

Befäl:  Nicklas Leo


Larm  110

 

 

Larmtyp Stort larm

Larmtext:   Automatlarm  Billerudkorsnäs

Veckodag:    Måndag

Datum 2016-11-28

Larmtid:   15:07

Tillbaka: 15:25

Befäl:  Peter Söderholm