Augusti 2016


Nerikes Brandkår station Frövi

Larm i augusti 2016


Larm   67

 

 

Larmtyp Stort larm

Larmtext:   Automatlarm Båtshagen

Veckodag:   Måndag

Datum 2016-08-01

Larmtid:  18:25

Tillbaka:18:50 

Befäl: Peter Söderholm


 

Larm   68

 

 

Larmtyp Stort larm

Larmtext:   Brand ute

Fakta: Liten brand på Uggeludden Skillingesjön

Veckodag:   Torsdag

Datum 2016-08-04

Larmtid:  20:23

Tillbaka: 22:51

Befäl:  Kenneth Johansson

Foto Privat


Larm   69

 

 

Larmtyp Stort larm

Larmtext:   Automatlarm Båtshagen

Veckodag:   Fredag

Datum 2016-08-05

Larmtid:  21:05

Tillbaka: 21:30

Befäl: Kenneth Johansson


Larm   70

 

 

Larmtyp Stort larm

Larmtext:   Automatlarm Billerudkorsnäs

Fakta: Arbetsplatsolycka tre personer exponerades för klorgas

Veckodag:   Onsdag

Datum 2016-08-10

Larmtid:  09:04

Tillbaka: 10:25

Befäl: Benny Gill


Larm   71

 

 

Larmtyp Stort larm

Larmtext:   Automatlarm Hinseberg

Veckodag:   Lördag

Datum 2016-08-13

Larmtid:  09:40

Tillbaka: 10:35

Befäl: Nicklas Leo


Larm   72

 

 

Larmtyp Stort larm

Larmtext:   Automatlarm Företagshotellet

Veckodag:   Lördag

Datum 2016-08-13

Larmtid:  10:40

Tillbaka: 11:00

Befäl: Nicklas Leo


Larm   73

 

 

Larmtyp Stort larm

Larmtext:   Automatlarm Båtshagen

Veckodag:   Tisdag

Datum 2016-08-23

Larmtid:  21:34

Tillbaka: 21:58

Befäl: Kenneth Johansson


Larm   74

 

 

Larmtyp Stort larm

Larmtext:   Brand ute Hagalund Axbergshammar

Fakta: Var eldning av halm

Veckodag:   Onsdag

Datum 2016-08-24

Larmtid:  09:15

Tillbaka: 10:00

Befäl: Nicklas Leo


Larm   75

 

 

Larmtyp Stort larm

Larmtext:   Automatlarm Billerudkornäs

Veckodag:   Fredag

Datum 2016-08-26

Larmtid:  00:41

Tillbaka: 01:25

Befäl: Peter Söderholm


Larm   76

 

 

Larmtyp Stort larm

Larmtext:   Automatlarm Båtshagen

Veckodag:   Fredag

Datum 2016-08-26

Larmtid:  05:20

Tillbaka: 05:50 

Befäl: Peter Söderholm


Larm   77

 

 

Larmtyp Stort larm

Larmtext:   Automatlarm Billerudkornäs

Veckodag:   Fredag

Datum 2016-08-26

Larmtid:  21:06

Tillbaka: 21:30

Befäl: Kenneth  Johansson