November 2016

 

Nerikes Brandkår station Frövi

Larm i november 2016

 

Larm 99

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Automatlarm Billerudkorsnäs

Veckodag: Fredag

Datum 2016-11-04

Larmtid: 19:25

Tillbaka: 19:45

Befäl: Peter Söderholm

 

Larm 100

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Brand i byggnad Källgatan

Fakta: Torrkokning

Veckodag: Söndag

Datum 2016-11-06

Larmtid: 04:23

Tillbaka: 04:55

Befäl: Benny Gill

 

Larm 101

Larmtyp Befälslarm

Larmtext: Hinseberg

Fakta: Tekniskt fel

Veckodag: Onsdag

Datum 2016-11-09

Larmtid: 12:23

Tillbaka: 12:23

Befäl: Kenneth Johansson

 

Larm 102

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Automatlarm Båtshagen

Veckodag: Onsdag

Datum 2016-11-09

Larmtid: 22:02

Tillbaka: 22:30

Befäl: Kenneth Johansson

 

Larm 103

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Trafikolycka singel

Fakta: Vi behövde inte åka ut.

Veckodag: Torsdag

Datum 2016-11-10

Larmtid: 19:07

Tillbaka: 19:10

Befäl: Kenneth Johansson

 

Larm 104

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Brand i byggnad Österhammar Fellingsbro

Fakta: Brand i ladugård

Veckodag: Fredag

Datum 2016-11-11

Larmtid: 18:15

Tillbaka: 00:15

Befäl: Nicklas Leo

Foto: Eva Ålander-Karlsson

 

Larm 105

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Automatlarm Båtshagen

Veckodag: Tisdag

Datum 2016-11-15

Larmtid: 10:00

Tillbaka: 10:30

Befäl: Nicklas Leo

 

Larm 106

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Automatlarm Båtshagen

Veckodag: Tisdag

Datum 2016-11-15

Larmtid: 21:47

Tillbaka: 22:10

Befäl: Nicklas Leo

 

Larm 107

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Brand ute Näsby kyrka

Fakta: Eldning av skräp. Ingen åtgärd

Veckodag: Lördag

Datum 2016-11-19

Larmtid: 18:21

Tillbaka: 18:45

Befäl: Nicklas Leo

 

Larm 108

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Automatlarm Tallen

Veckodag: Onsdag

Datum 2016-11-23

Larmtid: 11:18

Tillbaka: 11:35

Befäl: Nicklas Leo

 

Larm 109

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Automatlarm Billerudkorsnäs

Veckodag: Onsdag

Datum 2016-11-23

Larmtid: 15:01

Tillbaka: 15:25

Befäl: Nicklas Leo

 

Larm 110

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Automatlarm Billerudkorsnäs

Veckodag: Måndag

Datum 2016-11-28

Larmtid: 15:07

Tillbaka: 15:25

Befäl: Peter Söderholm