Augusti 2016

 

Nerikes Brandkår station Frövi

Larm i augusti 2016

 

Larm 67

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Automatlarm Båtshagen

Veckodag: Måndag

Datum 2016-08-01

Larmtid: 18:25

Tillbaka:18:50

Befäl: Peter Söderholm

 

Larm 68

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Brand ute

Fakta: Liten brand på Uggeludden Skillingesjön

Veckodag: Torsdag

Datum 2016-08-04

Larmtid: 20:23

Tillbaka: 22:51

Befäl: Kenneth Johansson

Foto Privat

 

Larm 69

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Automatlarm Båtshagen

Veckodag: Fredag

Datum 2016-08-05

Larmtid: 21:05

Tillbaka: 21:30

Befäl: Kenneth Johansson

 

Larm 70

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Automatlarm Billerudkorsnäs

Fakta: Arbetsplatsolycka tre personer exponerades för klorgas

Veckodag: Onsdag

Datum 2016-08-10

Larmtid: 09:04

Tillbaka: 10:25

Befäl: Benny Gill

 

Larm 71

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Automatlarm Hinseberg

Veckodag: Lördag

Datum 2016-08-13

Larmtid: 09:40

Tillbaka: 10:35

Befäl: Nicklas Leo

 

Larm 72

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Automatlarm Företagshotellet

Veckodag: Lördag

Datum 2016-08-13

Larmtid: 10:40

Tillbaka: 11:00

Befäl: Nicklas Leo

 

Larm 73

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Automatlarm Båtshagen

Veckodag: Tisdag

Datum 2016-08-23

Larmtid: 21:34

Tillbaka: 21:58

Befäl: Kenneth Johansson

 

Larm 74

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Brand ute Hagalund Axbergshammar

Fakta: Var eldning av halm

Veckodag: Onsdag

Datum 2016-08-24

Larmtid: 09:15

Tillbaka: 10:00

Befäl: Nicklas Leo

 

Larm 75

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Automatlarm Billerudkornäs

Veckodag: Fredag

Datum 2016-08-26

Larmtid: 00:41

Tillbaka: 01:25

Befäl: Peter Söderholm

 

Larm 76

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Automatlarm Båtshagen

Veckodag: Fredag

Datum 2016-08-26

Larmtid: 05:20

Tillbaka: 05:50

Befäl: Peter Söderholm

 

Larm 77

Larmtyp Stort larm

Larmtext: Automatlarm Billerudkornäs

Veckodag: Fredag

Datum 2016-08-26

Larmtid: 21:06

Tillbaka: 21:30

Befäl: Kenneth Johansson